Wszechobecność internetu

W dzisiejszych czasach dominującą częścią kultury jest kultura masowa ciesząca się największą aprobatą wśród szerokiego kręgu odbiorców z różnych grup społecznych, głównie ze względu na przystępność finansową i łatwość odbioru jej przekazu. Ten rodzaj kultury już bardzo dawno stał się obiektem szeroko zakrojonych działań marketingowych, które obecnie przejmowane są przez podmioty sprzedające usługi z zakresu kultury wysokiej. Kultura masowa powstała i jest formą dominującą w krajach zurbanizowanych i wysoko uprzemysłowionych, ale występuje również w społeczeństwach państw słabo rozwiniętych ekonomicznie. Uprzemysłowienie i zurbanizowanie społeczeństwa(dominacja ośrodków miejskich) jest warunkiem ilościowego wzrostu społeczeństwa, a więc jest podstawą kultury masowej. Jednakże te same atrybuty warunkują rozwój kultury wysokiej, do jakiej zaliczają się spektakle teatralne. Kultura wysoka, inaczej elitarna korzysta z licznych zasobów kultury narodowej. Stanowi podwaliny tradycji oraz dorobku. Zazwyczaj ten rodzaj kultury przekazywany jest przez szkołę lub powołane do tego instytucje, takie jak: teatry, galerie, biblioteki itp. Taką kulturę kreują elity twórcze. Mówi się o niej kultura inteligencji. W swoich założeniach jest adresowana do wszystkich. Składa się z treści formułowanych w kodach, a następnie udostępnianych za pomocą rozmaitych mediów. Choć odbiorcą może być każdy, to jej rozumienie wymaga znacznych kompetencji kulturowych. Bez wiedzy teoretycznej nie sposób zinterpretować dzieł literatury, muzyki czy malarstwa.


http://www.woodmarket.pl/deska-tarasowa/ | | |